ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರ ಮತ್ತು ವರ ಅವಲಂಬಿತ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಗುಂಪು ವಿಮಾ ಅಭಿರಕ್ಷೆ ಯೋಜನೆ 2020-21
group-insurance-2020-21

group-insurance-2020-21

2 Thoughts to “ಗುಂಪು ವಿಮಾ ಅಭಿರಕ್ಷೆ ಯೋಜನೆ 2020-21”

 1. Vikas Gupta

  Hello sir this is vikas Gupta from kanpur uttar pradesh I want to buy white arecanut. Can you please help me for this. I need 16 ton of good white quality arecanut. Please call me at 08840424963 & 8726904046 that is also my what’up number. Please call me as soon as possible
  Thanks.

  1. MAMCOS

   Sir,

   Sorry for late response , Kindly contact below address .

   Purchase Section
   Mob: 9448285791
   Email ID. mamcos.purchase@gmail.com

Leave a Comment