ಸಂಘದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳು

 

 

 

   

 
  Shri . SIVAKUMAR K.B. IAS

 

 

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ದೂರವಾಣಿ : 08182- 271101

   

ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ವೈ.ಎಸ್
ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು
ದೂರವಾಣಿ : 08265-215309/231039
ಮೊಬೈಲ್:9449863277

 

 

 

 

ದಿ.ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹ ನಾಯಕ್ ಕೆ.
ದೂರವಾಣಿ : 08181-228917, 228217
ಮೊಬೈಲ್:9449863250

ಶ್ರೀ ವೆಂಕಪ್ಪ ಜಿ. ಆರ್
Ph: 08181-294041
ಮೊಬೈಲ್: 9449863273

 

ಶ್ರೀ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪ್ಪ ಜೆ
Ph: 08182-279809
ಮೊಬೈಲ್: 9449863274

 

ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಬಿ.ಹೆಚ್
Ph: 08183-265795
ಮೊಬೈಲ್: 9449863276

ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ ನಾಯಕ ಹೆಚ್.ಆರ್
Ph: 08184-254838, 08182-255047
ಮೊಬೈಲ್: 9449863270

ಶ್ರೀ ಭೀಮರಾವ್ ಟಿ.ಆರ್
ಮೊಬೈಲ್: 9449863271

 

           

ಶ್ರೀ ಮಹೇಶ್ ಹೆಚ್.ಎಸ್
Ph. 08181-234505, 210505
ಮೊಬೈಲ್: 9449863272

ಶ್ರೀ ಶಶಿಧರ ಪಿ.ಎನ್
Ph.08185-272188
ಮೊಬೈಲ್: 9449863279

ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಬಿ.ಸಿ
Ph. 08265-259022
ಮೊಬೈಲ್: 9449863281

ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ಚಂದ್ರ ಎ
Ph. 08265-263126
ಮೊಬೈಲ್: 9449863282

ಶ್ರೀ ದೇವಾನಂದ್ ಆರ್
Ph. 08261-222438, 223248
ಮೊಬೈಲ್: 9449863283

ಶ್ರೀ ಮಾರತಾಂಡ ಹೆಚ್.ಬಿ
ಮೊಬೈಲ್: 9481934488

           

ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕೆ.ಇ
ಮೊಬೈಲ್: 9449863278

ಶ್ರೀ ನಾಗೇಶ್ ರಾವ್ ಹೆಚ್.ಸಿ
ಮೊಬೈಲ್: 9449863280

ಶ್ರೀ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಇ.ಜಿ
ಮೊಬೈಲ್: 9449863286

ಶ್ರೀ ಬಡಿಯಣ್ಣ ಹೆಚ್.ಎಂ
Ph. 08265-281166
ಮೊಬೈಲ್: 9449863284

ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಶ್ರೀ ಕೆ.ಕೆ
ಮೊಬೈಲ್: 9449863285

ಶ್ರೀ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಯು.ಹೆಚ್
ಮೊಬೈಲ್: 9449863275

           

ಶ್ರೀ ಆರ್. ರಾಘವೇಂದ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು
Ph: 08182-250513/250514