ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ

ಶ್ರೀ ಗುರುದತ್ತ ಹೆಗಡೆ, (IAS)

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ.
08182 – 271101

ಶ್ರೀ ಮಹೇಶ್ ಹೆಚ್.ಎಸ್., ಹುಲ್ಕುಳಿ

ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು
9480245804, 9449863272

ಶ್ರೀ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಸಿ . ಬಿ . ಚಂದವಳ್ಳಿ, ಖಂಡಖ

9449105534

ಶ್ರೀ ಬಿ.ಸಿ.ನರೇಂದ್ರ ಬೆಳೆಗದ್ದೆ

9448245087, 9448363281

ಶ್ರೀ ಕೀರ್ತಿರಾಜ್ ಕೆ., ಕಾನಹಳ್ಳಿ

9343947356

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಕೆ.ವಿ., ಕಿರುಗುಳಿಗೆ,

9448814272

ಶ್ರೀ ಟಿ.ಕೆ.ಪರಾಶರ, ಕಟ್ಟೆಬಾಗಿಲು

9448317511, 08265250688

ಶ್ರೀ ಭೀಮರಾವ್‍ಟಿ.ಆರ್., ತಡಸಗ್ರಾಮ

9449223317, 9449863271

ಶ್ರೀ ಕೆ.ರತ್ನಾಕರ, ಬಿಳುಗಿನಮನೆ

9482159886

ಶ್ರೀ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಎಸ್.ಎಂ., ಶ್ರೀಧರಪುರ ಗ್ರಾಮ

9449884455

ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ವೈ.ಎಸ್.,

9448421926, 9449863277

ಶ್ರೀ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪ್ಪಜಿ.ಈ., ಗೊಂದಿಚಟ್ನಹಳ್ಳಿ

9845720339, 8762427900

ಶ್ರೀ ಹೆಚ್. ಟಿ. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ, ವಡ್ಡಿನಬೈಲು

9480280581

ಶ್ರೀ ಸುರೇಶಚಂದ್ರ ಎ., ಅಂಬ್ಲೂರು

9448596101, 9449863282

ಶ್ರೀ ಬಡಿಯಣ್ಣ ಹೆಚ್.ಎಮ್., ಹೊಲಗೋಡು

9449863284

ಶ್ರೀ ಜಯವೇಲು ಸಿ., ಹಾಲಲಕ್ಕವಳ್ಳಿ

9449863286

ಶ್ರೀ ದೇವಾನಂದ ಆರ್.

9448123248, 9449863283, 08261223248

ಶ್ರೀ ದಿನೇಶ ಬಿ.ಜಿ., ಬರದವಳ್ಳಿ

9449400121

ಶ್ರೀಮತಿ ಕೆ.ಕೆ. ಜಯಶ್ರೀ

9481073693, 9449863285

ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ

9449863275

ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಬರುವೆ,

08182250513, 9449863251