ಮಾಮ್ ಕೋಸ್ ಎಜೆನ್ಸಿಗಳು


ಕ್ರ.ಸಂ

ಶಾಖೆಯ ಹೆಸರು

ಎಜೆನ್ಸಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ಎಜೆನ್ಸಿಯ ಹೆಸರು

ಎಜೆಂಟ್ ಹೆಸರು

ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ

1. ಕೊಪ್ಪ 1. ಹರಿಹರಪುರ ಹರಿಹರಪುರ ವಿ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಬಿನ್ 08265-274121
2. ಜಯಪುರ ಶ್ರೀ ಪ್ರಭಾಕರ ಸಿ ಎಸ್ 08265-245066
3. ಸೀತೂರು ಸೀತೂರು ವಿ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಬಿನ್ 08265-231424
4. ಉತ್ತಮೇಶ್ವರ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ಹೆಚ್.ವಿ 08265-235022
2. ಶೃಂಗೇರಿ 5. ಬೀದರಗೋಡು ಶ್ರೀ ಕೇಶವ ಮೂರ್ತಿ ಎ ಸಿ 08265-256517
3. ಹೊಸನಗರ 6. ಹುಂಚ ಶ್ರೀ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಹೆಚ್ ಹೆಚ್ 08185-262703
7. ಕೋಡೂರು ಕೋಡೂರು ವಿ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಬಿನ್ 08185-267009
8. ನಗರ ಶ್ರೀ ಅಚ್ಚುತ ಉಡುಪ ಎನ್ 08185-243567
9. ನಿಟ್ಟೂರು ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ರಾವ್ ಹೆಚ್ 08185-254862
10. ಸಂಪಕಟ್ಟೆ ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ ಪಂಡಿತ್ 08185-253625
11. ತ್ರಿಣಿವೆ ತ್ರಿಣಿವೆ ವಿ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಬಿನ್ 08185-295052
4. ಸಾಗರ 12. ಪುರಪ್ಪೆಮನೆ ಪುರಪ್ಪೆಮನೆ ವಿ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಬಿನ್ 08183-265131
5. ಶಿವಮೊಗ್ಗ 13. ಕಳಸ ಶ್ರೀ ಕಾಶಿನಾಥ್ ಎಸ್ ಆರ್ 08263-274682
6. ತಿರ್ಥಹಳ್ಳಿ 14. ಬಸವಾನಿ ಶ್ರೀ ಅರುಣಾಚಲ ಬಿ ಎ 08181-254761
15. ಕಲ್ಲೋಣಿ ಶ್ರೀ ರಾಮಪ್ರಸಾದ್ ಜಿ ಎಸ್ 08181-246439
16. ಕಮ್ಮರಡಿ ಶ್ರೀ ಪಾಲಚಂದ್ರ ಉಡುಪ ಎಸ್ ಸಿ 94497 25708
17. ಕೋಣಂದೂರು ಶ್ರೀ ಸರ್ಜಾ ನೀಲಕಂಠ 08181-276648
18. ಮೇಗರವಳ್ಳಿ ಶ್ರೀ ಮಹೇಶ್ ಹೆಗಡೆ 94496 51508
19. ನೊಣಬೂರು ವಿ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಬಿನ್ 08181-246527
20. ಸಾಲ್ಗಡಿ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಅಡಿಗ ಎಸ್ ಎನ್ 08181-234625
7. ಭದ್ರಾವತಿ 1. ಅಗರದಹಳ್ಳಿ ಶ್ರೀ ಟಿ ಆರ್ ಭೋಜ ರಾವ್ 99720 92927
2. ಸಾಸ್ವೆಹಳ್ಳಿ ಶ್ರೀ ಎ ಜಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ 99002 52623