ಮಾಮ್ ಕೋಸ್ ಎಜೆನ್ಸಿಗಳು


ಕ್ರ.ಸಂ

ಶಾಖೆಯ ಹೆಸರು

ಎಜೆನ್ಸಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ಎಜೆನ್ಸಿಯ ಹೆಸರು

ಎಜೆಂಟ್ ಹೆಸರು

ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ

1.

ಕೊಪ್ಪ

1.

ಹರಿಹರಪುರ

ಹರಿಹರಪುರ ವಿ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಬಿನ್

08265-274121

2.

ಜಯಪುರ

ಶ್ರೀ ಪ್ರಭಾಕರ ಸಿ ಎಸ್

08265-245066

3.

ಸೀತೂರು

ಸೀತೂರು ವಿ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಬಿನ್

08265-231424

4.

ಉತ್ತಮೇಶ್ವರ

ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ಹೆಚ್.ವಿ

08265-235022

2.

ಶೃಂಗೇರಿ

5.

ಬೀದರಗೋಡು

ಶ್ರೀ ಕೇಶವ ಮೂರ್ತಿ ಎ ಸಿ

08265-256517

3.

ಹೊಸನಗರ

6.

ಹುಂಚ

ಶ್ರೀ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಹೆಚ್ ಹೆಚ್

08185-262703

7.

ಕೋಡೂರು

ಕೋಡೂರು ವಿ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಬಿನ್

08185-267009

8.

ನಗರ

ಶ್ರೀ ಅಚ್ಚುತ ಉಡುಪ ಎನ್

08185-243567

9.

ನಿಟ್ಟೂರು

ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ರಾವ್ ಹೆಚ್

08185-254862

10.

ಸಂಪಕಟ್ಟೆ

ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ ಪಂಡಿತ್

08185-253625

11.

ತ್ರಿಣಿವೆ

ತ್ರಿಣಿವೆ ವಿ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಬಿನ್

08185-295052

4.

ಸಾಗರ

12.

ಪುರಪ್ಪೆಮನೆ

ಪುರಪ್ಪೆಮನೆ ವಿ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಬಿನ್

08183-265131

5.

ಶಿವಮೊಗ್ಗ

13.

ಕಳಸ

ಶ್ರೀ ಕಾಶಿನಾಥ್ ಎಸ್ ಆರ್

08263-274682

6.

ತಿರ್ಥಹಳ್ಳ

14.

ಬಸವಾನಿ

ಶ್ರೀ ಅರುಣಾಚಲ ಬಿ ಎ

08181-254761

15.

ಕಲ್ಲೋಣಿ

ಶ್ರೀ ರಾಮಪ್ರಸಾದ್ ಜಿ ಎಸ್

08181-246439

16.

ಕಮ್ಮರಡಿ

ಶ್ರೀ ಪಾಲಚಂದ್ರ ಉಡುಪ ಎಸ್ ಸಿ

94497 25708

17.

ಕೋಣಂದೂರು

ಶ್ರೀ ಸರ್ಜಾ ನೀಲಕಂಠ

08181-276648

18.

ಮೇಗರವಳ್ಳಿ

ಶ್ರೀ ಮಹೇಶ್ ಹೆಗಡೆ

94496 51508

19.

ನೊಣಬೂರು

ವಿ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಬಿನ್

08181-246527

20.

ಸಾಲ್ಗಡಿ

ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಅಡಿಗ ಎಸ್ ಎನ್

08181-234625

7.

ಭದ್ರಾವತಿ

1.

ಅಗರದಹಳ್ಳಿ

ಶ್ರೀ ಟಿ ಆರ್ ಭೋಜ ರಾವ್

99720 92927

2.

ಸಾಸ್ವೆಹಳ್ಳಿ

ಶ್ರೀ ಎ ಜಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್

99002 52623