ಕ್ರ.ಸಂ. ಶಾಖೆಯ ಹೆಸರು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಏಜೆಂಟರ ಹೆಸರು ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ
1. ಶಿವಮೊಗ್ಗ 1. ಕಳಸ ಶ್ರೀ ಜಿ. ಎಸ್. ಪ್ರಸನ್ನಕುಮಾರ್ 9448835294
2. ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ 2. ಮೇಗರವಳ್ಳಿ ಶ್ರೀ ಮಹೇಶ ಹೆಗಡೆ 9449651508, 8296316340
3. ಬಸವಾನಿ ಶ್ರೀ ಬಿ. ಎ. ಅರುಣಾಚಲ 9449132543
4. ಕಮ್ಮರಡಿ ಶ್ರೀ ಭಾರ್ಗವದತ್ತ ಎಸ್. ಪಿ. 9449725708, 9008982708
5. ಕೋಣಂದೂರು ಶ್ರೀಮತಿ ಮಾನಸ ಕೆ. ಟಿ. 9449101460
6. ಕಲ್ಲೋಣಿ ಶ್ರೀ ರಾಮಪ್ರಸಾದ ಜಿ. ಎಸ್. 9731141949
7. ಎಸ್.ಜಿ.ಕಟ್ಟೆ ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಎನ್.ವೆಂಕಟೇಶ ಅಡಿಗ 9449779150
8. ಮರಗಳಲೆಗುಡ್ಡೆಕೊಪ್ಪ ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್.ಎಸ್.ಎಸ್. 9731159716
3. ಹೊಸನಗರ 9. ಹುಂಚ ಶ್ರೀ ಹೆಚ್. ಹೆಚ್. ಈಶ್ವರಪ್ಪ 9731734564
10. ಕೋಡೂರು ವ್ಯ.ಸೇ.ಸ.ಸಂ., ಕೋಡೂರು 08185-200498
11. ಸಂಪೇಕಟ್ಟೆ ಶ್ರೀ ನಂದನ್ ಟಿ. ಡಿ. 9480101610
12. ನಗರ ಶ್ರೀ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಬಿ. ಎಸ್. 9108214847
13. ನಿಟ್ಟೂರು ಶ್ರೀ ಬಿ.ಹೆಚ್.ಸುರೇಶ್ 9449501353, 6361458173
4. ಸಾಗರ 14. ಪುರಪ್ಪೇಮನೆ ವ್ಯ.ಸೇ.ಸ.ಸಂ., ಪುರಪ್ಪೇಮನೆ 9481612740
15. ತುಮರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ., ತುಮರಿ 08186-295004, 9449131682, 8277635680
5. ಕೊಪ್ಪ 16. ಹರಿಹರಪುರ ವ್ಯ.ಸೇ.ಸ.ಸಂ., ಹರಿಹರಪುರ 08265200340, 9449498306
17. ಜಯಪುರ ಶ್ರೀ ಸಿ. ಎಸ್. ಪ್ರಭಾಕರ 9242804860, 9663892343
6. ಶೃಂಗೇರಿ 18. ಬಿದರಗೋಡು ಶ್ರೀ ಕೇಶವ ಮೂರ್ತಿ 9480167269, 9113957638