ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು (ಇವರೆಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದವರು)

ಕ್ರ.ಸಂ ಹೆಸರು ಅವಧಿ
1. ಶ್ರೀ ಎಂ ಶೇಷಾದ್ರಿ ಎಂ.ಎ., 1939-1941
2. ಶ್ರೀ ಎಂ ನವನೀತಂ ನಾಯ್ಡು ಬಿ.ಎ., 1941-1942
3. ಶ್ರೀ ಸುಂದರ ರಾವ್ ಬಿ.ಎ., 1942-1944
4. ಶ್ರೀ ಜಾರ್ಜ್ ಮಾಥನ್ ಬಿ.ಎ., 1944-1946
5. ಶ್ರೀ ಎನ್ ಎಸ್ ಹಿರಣ್ಣಯ್ಯ ಬಿ.ಎ., 1946-1947
6. ಶ್ರೀ ಎಸ್ ಮುನಿ ನಂಜಪ್ಪ ಬಿ.ಎ., 1947-1949
7. ಶ್ರೀ ಡಿ.ಕೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ ಐ.ಎ.ಎಸ್ 1949-1950 1952-1953
8. ಶ್ರೀ ಎಲ್ ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ ಬಿ.ಎ., 1950-1951
9. ಶ್ರೀ ಎನ್ ಎಸ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಐ.ಎ.ಎಸ್ 1952-1953
10. ಶ್ರೀ ಎಂ ಎ ಎಸ್ ರಾಜನ್ ಐ.ಎ.ಎಸ್ 1953-1954
11. ಶ್ರೀ ಜಿ ವಿ ಕೆ ರಾವ ಐ.ಎ.ಎಸ್ 1954-1956
12. ಶ್ರೀ ಎಂ ಎಸ್ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಐ.ಎ.ಎಸ್ 1956-1957
13. ಶ್ರೀ ಆರ್ ಭರಣಯ್ಯ ಐ.ಎ.ಎಸ್ 1957-1958
14. ಶ್ರೀ ಎಲ್ ಲಿಂಗಯ್ಯ ಐ.ಎ.ಎಸ್ 1958-1960
15. ಶ್ರೀ ಟಿ ಆರ್ ಸತೀಶ್ಚಂದ್ರನ್ ಐ.ಎ.ಎಸ್ 1961-1962
16. ಶ್ರೀ ಹೆಚ್ ಎಲ್ ನಾಗೇಗೌಡ ಐ.ಎ.ಎಸ್ 1962-1963
17. ಶ್ರೀ ಎನ್ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಐ.ಎ.ಎಸ್ 1963-1965
18. ಶ್ರೀ ಎಸ್ ಎಂ ವಾಲಿ ಐ.ಎ.ಎಸ್ 1965-1967
19. ಶ್ರೀ ಜಿ ವಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಐ.ಎ.ಎಸ್ 1967-1969
20. ಶ್ರೀ ಜಿ ಹೆಚ್ ಆದಿರಾಜಯ್ಯ ಐ.ಎ.ಎಸ್ 1969-1970
21. ಶ್ರೀ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಗ್ ದರ್ದಿ ಐ.ಎ.ಎಸ್ 1970-1971
22. ಶ್ರೀ ವಿ ಬಾಲಸುಬ್ರಮಣಿಯನ್ ಐ.ಎ.ಎಸ್ 1971-1972
23. ಶ್ರೀ ಕೆ ವಿ ಇರ್ನಿರಾಯ ಐ.ಎ.ಎಸ್ 1972-1975
24. ಶ್ರೀ ಪಿ ಜಿ ಪುರಾಣಿಕ ಐ.ಎ.ಎಸ್ 1975-1977
25. ಶ್ರೀ ವಿಠ್ಠಲ  ರೈ  ಐ.ಎ.ಎಸ್ 1977-1979
26. ಶ್ರೀ ಸಿ ಕ ನೀಲಕಂಠರಾಜ್ ಐ.ಎ.ಎಸ್ 1979-1980
27. ಡಾ|| ಟಿ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಐ.ಎ.ಎಸ್ 1980-1981
28. ಶ್ರೀ ಪಿ ಎಸ್ ವಿ ರಾವ್ ಐ.ಎ.ಎಸ್ 1981
29. ಶ್ರೀ ಜಿ ಎಸ್ ಕಣೀಕಲ್ ಐ.ಎ.ಎಸ್ 1982
30. ಶ್ರೀ ಸುಧಾಕರ್ ರಾವ್ ಐ.ಎ.ಎಸ್ 1982-1983
31. ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ್ ವಿ ಡೇವಿಡ್ ಐ.ಎ.ಎಸ್ 1983
32. ಶ್ರೀ ಕೆ ಆರ್ ಜ್ಯೋತಿರಾಮಲಿಂಗಂ ಐ.ಎ.ಎಸ್ 1983 June-July
33. ಶ್ರೀ ಸುಭೀರ್ ಹರಿಸಿಂಗ್ ಐ.ಎ.ಎಸ್ 1983-1985
34. ಶ್ರೀ ಡಿ ತಂಗರಾಜ್ ಐ.ಎ.ಎಸ್ 1985-1986
35. ಶ್ರೀ ಬಿ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಐ.ಎ.ಎಸ್ 1986-1987
36. ಶ್ರೀ ತಪನ್ ಸೇನಾಪತಿ ಐ.ಎ.ಎಸ್ 1987-1989
37. ಶ್ರೀ ಎಂ ಆರ್ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಐ.ಎ.ಎಸ್ 1989-1991
38. ಶ್ರೀ ಸದಾಶಿವಯ್ಯ ಐ.ಎ.ಎಸ್ 1991-1993
39. ಶ್ರೀ ಎಸ್ ಎಂ ಜಾಮ್ ದಾರ್ ಐ.ಎ.ಎಸ್ 1993-1994
40. ಡಾ|| ಅನೂಪ್ ಕೆ ಪೂಜಾರಿ ಐ.ಎ.ಎಸ್ 1994-1995
41. ಶ್ರೀ ಸಿ ಆರ್ ಚಿಕ್ಕಮಠ್ ಐ.ಎ.ಎಸ್ 1995-1996
42. ಶ್ರೀ ಎಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಐ.ಎ.ಎಸ್ 1996-2000
43. ಶ್ರೀ ಪಿ ಎನ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರಿ ಐ.ಎ.ಎಸ್ 2000
44. ಶ್ರೀ ಪಿ ಗಣೇಶನ್ ಐ.ಎ.ಎಸ್ 2000-2001
45. ಶ್ರೀ ತುಷಾರ್ ಗಿರಿನಾಥ್ ಐ.ಎ.ಎಸ್ 2001-2005
46. ಶ್ರೀ ಟಿ ಕೆ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಐ.ಎ.ಎಸ್ 2005-2008
47. ಶ್ರೀ ಪಂಕಜ್ ಕುಮಾರ್ ಪಾಂಡೆ ಐ.ಎ.ಎಸ್ 2008-2010
48. ಶ್ರೀ ವಿ ಪೊನ್ನುರಾಜ್ ಐ.ಎ.ಎಸ್ 2010 – 2012
49. ಶ್ರೀ ಎಂ ವಿ ವೇದಮೂರ್ತಿ ಐ.ಎ.ಎಸ್ 2012 – 2013
50. ಶ್ರೀ ವಿಪುಲ್ ಬನ್ಸಲ್ ಐ.ಎ.ಎಸ್., 2013 – 2014
51. ಶ್ರೀ ವಿ.ಪಿ.ಇಕ್ಕೇರಿ ಐ.ಎ.ಎಸ್., 2014 – 2016
52. ಡಾ. ಎಂ.ಲೋಕೇಶ್. ಭಾ.ಆ.ಸೇ., 2016 – 2018
53. ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎಸ್.ದಯಾನಂದ., ಭಾ.ಆ.ಸೇ.,  2018 – 2019
54. ಶ್ರೀ  ಕೆ.ಬಿ. ಶಿವಕುಮಾರ್., ಭಾ.ಆ.ಸೇ., 2019 – 2022
55 ಡಾ. ಸೆಲ್ವಮಣಿ ಆರ್., ಭಾ.ಅ.ಸೆ., 2022 – 2024
56. ಗುರುದತ್ತ ಹೆಗಡೆ, ಭಾ.ಅ.ಸೆ., 2024 – Till date